Asiakaspalvelu: 020 795 9860
Avoinna MA-TO 8-16 JA PE 8-15

TÄYTÄ LOMAKE, JA OSALLISTU

Lahjoitamme voittajalle 50 000 kWh sähköenergiaa (myyntiosuus). Täytä alla oleva lomake ja osallistu!
Lue arvonnan säännöt

ARVONNAN SÄÄNNÖT

1. Järjestäjä

Suomen Tukkusähkö Oy , Teknologiantie 11, 90590 Oulu (Jäljempänä järjestäjä)

2. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 11.10.2017 – 30.11.2018. Tämän jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei hyväksytä.
Postitse toimitetut arvontakupongit hyväksytään 3.12.2018 asti. Arvonta suoritetaan 14.12.2018
mennessä.

3. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua kaikki suomalaiset yritykset pois lukien järjestäjän ja yhteistyökumppanien hallinnoimat yhtiöt. Kilpailuun ei voi osallistua myöskään yksityishenkilöt. Jokainen voi osallistua kilpailuun yhden kerran. Kilpailuun osallistuja suostuu siihen, että järjestäjä voi lähettää mainos- ja markkinointiaineistoa eri muodoissa ja osallistujan tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin.
Kilpailuun voi osallistua täyttämällä kilpailulomakkeen internetissä osoitteessa www.tukkusahko.fi, soittamalla p.020 795 9860 tai palauttamalla kilpailulipukkeen, joita on saatavissa Suomen Tukkusähkö Oy:n ilmoituksissa ja esitteissä.

4. Palkinto ja sen arvonta

Kilpailun palkintona on yhden vuoden sähköenergiat (myynnin osuus) kilpailun voittajan kiinteistölle. Kiinteistön on sijaittava Suomessa. Palkinnon koko on maksimissaan 50 000kWh. Jos kulutettava sähköenergia jää alle palkinnon maksimikoon, erotusta ei hyvitetä. Kulutuksen ylittäessä palkinnon maksimikoon, asiakas vastaa itse ylimenevistä kustannuksista. Sähköenergian voittajalle toimittaa joku Suomen Tukkusähkö Oy:n valitsemista yhteistyökumppaneista.

5. Palkinnon luovutus ja voittajan julkisuus

Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Voittajan nimi julkaistaan myös www.tukkusahko.fi -nettisivuilla. Arvonnan järjestäjä sopii voittajan kanssa tarkemmin voiton luovutuksen ajankohdasta ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Palkinto luovutetaan voittajalle viimeistään 30.3.2019, jonka jälkeen järjestäjällä ei ole velvollisuutta palkinnon luovuttamiseen. Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Kilpailun Järjestäjä ei vastaa kilpailun osallistujille aiheutuneista tulon menetyksistä tai muista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta.

7. Arpajaisvero ja muut kustannukset

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetellusta palkinnosta. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamiseen liittyvistä kustannuksista.

8. Palkinnon hyvittäminen tai vaihto

Järjestäjä hyvittää voittajalle sähköenergiaa maksimissaan 50 000 kwh asti, mikäli voittaja on tilannut Suomen Tukkusähkö Oy:ltä – TukkuSähkö-palvelun kilpailuaikana 11.10.2017 – 30.11.2018. Hyvitys ei siis koske kilpailuajan ulkopuolella tehtyjä kauppoja. Palkintoa ei myöskään vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.
Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia.
Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.