Kundtjänst: +358 20 795 9860
Vardagar 8-16

SUOMEN TUKKUSÄHKÖ OY

Suomen Tukkusähkö Oy är ett solitt och pålitligt, inhemskt företag som för närvarande sysselsätter 100 anställda på 20 verksamhetsställen runt om i Finland.

Företagets ledning arbetar under en erfaren styrelse och samarbetar med ledande experter och rådgivare inom området. Vi utvärderar och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet i enlighet med principerna i ISO9001-standarden. Vårt huvudkontor är beläget i Uleåborg. Vi har försäljningskontor i Esbo, Helsingfors, Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Karleby, Kuopio, Lojo, S:t Michel, Björneborg, Borgå, Raseborg, Raumo, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Vanda och Vasa.

Vår elanskaffningstjänst växer snabbt. De tusentals nöjda kunderna ger oss förutsättningarna att utvidga tjänsterna ytterligare.

Vi fokuserar på bra kundservice och ordnar regelbundet fortbildning för våra anställda. Vi följer regelbundet vår kundnöjdhet och genomför uppföljningsundersökningar med oberoende forskningsinstitut.

VÅRA VÄRDEN

KUNDNÄRA

Att göra våra kunder nöjda är utgångspunkten och målsättningen för all vår verksamhet. Vi vill att kunden upplever sig dra nytta av vår verksamhet på många plan. Vi vill vara en betydande samarbetspartner och mer än bara en tjänsteproducent.


ÖPPET

Vi verkar redligt och öppet vilket förmedlas i det dagliga samspelet såväl internt som med våra kunder.


RESULTATRIKT

De framgångsrika resultaten är en följd av personlig passion för jobbet och en vilja att vara del av ett företag som är en föregångare inom branschen. Vi uppskattar flit och initiativ.


Intresserad?

Anmäl Dig